Välkommen till Kalixförslaget

OBS ! Om du har frågor eller upplever något problem skicka en e-post till kalixforslaget@kalix.se så hjälper vi dig.

  Kommunfullmäktige i Kalix beslutade 2014 att införa Kalixförslaget som demokratiskt verktyg.

  Beslutet är ett led i kommunens strävan att utveckla den kommunala demokratin. 

  Syftet med är att medborgarna ska kunna lämna förslag  till kommunens nämnder, och därmed också få snabbare respons på sina initiativ.

  Kalixförslaget omfattas av följande regler:

  • Kalixförslag får lämnas av var och en som så önskar, oavsett ålder och folkbokföringsort.
  • Kalixförslag måste höra till en kommunal nämnds kompetensområde.
  • Kalixförslag publiceras maximalt tre månader på Kalix kommuns hemsida.
  • Ett Kalixförslag måste under publiceringstiden få stöd av minst 30 namnunderskrifter innan det skickas till berörd nämnd.
  • Berörd nämnd ska inom fyra månader ta ställning till inkommet Kalixförslag.
  • Ett förslag får inte innehålla kränkande formuleringar.

För frågor, skicka e-post till:
kalixforslaget@kalix.se